ראיון הפוך

עודכן ב: אפר 13

עו"ד סיגלית הנדשר פרקש מראיינת את גלעד שגב בשיחה על שיתופי פעולה יעיליםלדיון בפייסבוק -

https://www.facebook.com/segev.collaborations/posts/1527657710746920