תכנית פריצת גבולות ליצוא

תכנית פריצת הגבולות מיועדת לארגונים המעוניינים להרחיב את היקף המכירות באופן משמעותי
אך ללא הנטל שבגיוס מנהל שיווק בינלאומי


במידה והנך נמנע מהרחבת הארגון והעמקת התקורות, אך מעוניין בהקמת מחלקת יצוא

  • ארגון המעוניין בשמירה על הגמישות הארגונית

  • ארגון הדוגל בניהול רזה lean management

  • חברות קונספט וסטרטאפים המנועים מגיוס מחלקת יצוא

  • ארגון המתקשה בחלוקת משאבים בין השקעה בפיתוח או בהגדלת מכירות

  • אם הגעת לתזמון הנכון לפניה לשוק הבינלאומי

  • חיסכון תהליך גיוס ממושך

  • דילוג על החסמים בקליטת דרג ניהולי בארגון

  • חיסכון כלכלי


במסגרת תכנית פריצת הגבולות אוביל את הארגון שלב שלב

עד להגדלת המכירות וייצוב היחסים עם המפיצים/לקוחות החדשים.

שלב א’ – עבודה פנים ארגונית בניית תדמית החברה והתאמתה ליצוא
המטרה: משיכת חברת היעד באמצעות הצגתך כגוף בעל ניסיון, אמין ורציני.

שלב ב’ – פריצת גבולות ישראל
המטרה: לימוד שוק היעד ופתיחת דלתות.

שלב ג’ – שלב הרצה/ פיילוט
המטרה: בניית תשתית ארוכת טווח, יצירת שפה משותפת והערכה הדדית.

שלב ד’ – פעילות
המטרה: יצירת אמון ואמינות בין עם השותף החדש, וחיזוק תשתיות לשת”פ ארוך טווח.